GIA Centre of Excellence: SAFe agile

Niewe opzet GIA Intervisiegroepen (concept):

GIA Centre of Excellence: 3 ronde tafel bijeenkomsten:

Komt in de plaats van de eerders GIA intervisiegroepen. 3-4 bijeenkomsten per jaar. In samenwerking met ICT Media, uitgeverij van oa CIO magazine en Tijdschrift IT management (TITM) Er is plaats voor:

- 8 GIA-leden
- 4 ICT Media
- 1 GIA bestuurder
- 1 vertegenwoordiger van ICT Media
- 2 deelnemers van de host
Maximaal 16.

Plaats: in de Randstad, te gast bij een grote organisatie of consultancy bureau die de presentatie verzorgt, gedacht wordt aan Deloite Amsterdam, Capgemini (Utrecht), Accenture (Amsterdam en CGI (Rotterdam). Gericht op het uitwisselen van ervaring / best practises (kennis delen!)

De hostende organisatie mag voor de pauze een presentatie geven over dit onderwerp. (19.00-20.00) en na de pauze (20.15-21.30) wordt de (schriftelijk/digitale) inbreng van alle deelnemers (lessons learned) besproken. Deelname is gratis, niet vrijblijvend! En elke bijeenkomst dient tot een publicatie in CIO Magazine of TITM te te leiden.
Publicatie zal 1 maand van tevoren plaatsvinden en de inschrijving van deelnemers dient 2 weken van tevoren rond zijn. (in 2017 3 bijeenkomsten/RT: eind maart, eind mei en eind oktober)

Mogelijke onderwerpen: Agile werkt met architectuur:  SAFe / Agile:Introductie in SAFe; een inleiding in het Scaled Agile Framework™.

•    Lean Thinking; een overzicht van het Lean huis en de acht Product Development Flow principes daarbinnen.
•    Scaling Agile; de waarde en noodzaak van het toepassen van Agile principes binnen programma's- en portfoliomanagement.
•    Team; een "SAFe ScrumXP" Team is het uitgangspunt voor SAFe. We behandelen de team samenstelling en samenwerkingsvormen volgens Scrum en eXtreme Programming 
      practices. Daarbij staat de specifieke SAFe manier van samenwerking tussen teams binnen een programma centraal
•    Programma en de Agile Release Train; het vaststellen, opstarten en op snelheid brengen van Agile Release Trains - programma's waarbij Agile Teams gaan voor het maximaliseren
      van de waarde binnen de Value Streams van een organisatie.
•    Agile Portfolio Management; SAFe kent unieke patronen om de organisatie beter in te richten op de strategische- en investeringskeuzes binnen Program Management en de
     Governance daarvan.
•    Agile Architectuur; principes van Agile Architectuur, de Architectural Runway en de rol van de Systeem en Enterprise Architect daarbij.
•    Scaling Leadership; Scaling Enterprise Lean / Agile Leadership.

Copyright © 2008 Genootschap van Informatie Architecten.