9-3-2017: Digitale transformatie: de rol en soft skills van de architect

DIT EVENEMENT IS VERZET NAAR APRIL. MEER DETAILS VOLGEN LATER. ONZE EXCUSES VOOR HET ONGEMAK.

UITERAARD GAAT DE ALV2017 GEWOON DOOR. GIA-LEDEN ZIJN HIER VAN HARTE WELKOM.

 

GIA 9-3-2017: Digitale transformatie: de rol en soft skills van de architect
door Dirk-Jan de Bruijn

LET OP: Voorafgaand aan dit evenement wordt de jaarlijks Algemene ledenvergadering (ALV) van GIA gehouden (18.30-1930u)

In een digitale economie gelden andere spelregels: succesvolle digitaliserende organisaties veranderen mee! Van aanbodgericht naar vraaggestuurd,vanuit efficiëntie denken, gebaseerd op standaardisatie en grootschaligheid uitgaande van maakbaarheid naar optimaliseren en snel kunnen inspelen op veranderende vraag en behoeften van mensen. Waarbij niet het insituut centraal staat, maar de maatschappelijke opgave. Gefocust op waardecreatie: écht fundamenteel anders!

Dirk-Jan zal ons op zijn eigen wijze meenemen in zijn visie. Welke veranderingen gaan plaatsvinden in een digitaliserende wereld, welk gedrag, principes, waarden en besturingsprincipes zullen daarbij leidend zijn en hoe pak je daarin jouw rol als architect. Van het doorbreken van patronen tot cultuurverandering. Kortom, beïnvloeding van gewenst gedrag dat zal veranderen:  van moeten naar willen. Hoe beïnvloed je dan besluitvorming en adoptie van innovatie?

Ook zal hij ons laten zien hoe veranderingen tot stand  komen in de nieuwe werkelijkheid, waar bezit bezit van (ICT) infra niet meer vanzelfsprekend is, waar we te maken hebben met consumenten die tegelijkertijd ook producent zijn en waar andere waarden gelden en een andere focus is op wat bereikt moet worden.  
 
Datum: 9-3-2017
Tijdstip: de koffie staat klaar vanaf 19.00u., de presentaties start om 19.30u, de gratis netwerkborrel begint rond 21.30u.
Plaats: Fletcher Hotel te Nieuwegein
 
Bio Dirk-Jan
Bedrijfseconoom Dirk-Jan de Bruijn is al meer dan 3 decennia actief in het publieke domein. Met die vlieguren heeft hij zich gespecialiseerd in netwerkleiderschap om zo vanuit een 4O-community (ondernemers, overheden, onderwijs en omgeving) nieuwe concepten te operationaliseren. In het afgelopen jaar heeft hij in opdracht van Melanie Schultz van Haegen de EU Truck Platooning Challenge gerealiseerd. Dirk-Jan is directeur van de Innovatiecentrale - een publiek/privaat samenwerkingsverband gericht op het testen van nieuwe smart mobility toepassingen. Zijn veranderervaringen zijn toegankelijk gemaakt in 'Vastgeroeste Patronen Doorbreken' (Scriptum 2016).

Deelname aan dit evenement is gratis voor GIA-leden en firsttimers. Niet-leden betalen 20 euro (geen pin ter plaatse aanwezig, svp gepast betalen).


Event Properties

Datum evenement 09-03-2017 20:00
Event End Date 09-03-2017 22:00
Capaciteit Unlimited
Registered 13
Copyright © 2008 Genootschap van Informatie Architecten.