Hoe kijkt het GIA tegen de beroepsvorming aan?

Informatie Architect:

degene die aan de productiefactor Informatie werkt en de informatie architectuur maakt en/of bijhoudt.

IT-Architect:

degene die een IT-infrastructuur kan inrichten.

IT-Business Architect:

degene die werkt aan het IT-landschap binnen het Informatie-landschap van een organisatie.

In samenspraak met het VRI zijn standaard functie beschrijvingen van het Europese CEPIS beschikbaar gekomen. Samen met de eerste definitie van het begrip informatie architectuur zullen werkgroepen gaan kijken naar het opzetten van de nodige functieprofielen.

Copyright © 2008 Genootschap van Informatie Architecten.