Wordt lid!

Verplicht veld | Dit veld is zichtbaar in uw profiel | Veld niet zichtbaar op profiel | Informatie: Beweeg uw muis over het icoon

Op het adres ontvangt u de correspondentie van het GIA, inclusief het blad TIEM. Het telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt indien de andere contactmogelijkheden zijn uitgeput ...
Als u het factuuradres niet invult wordt de factuur naar uw postadres verstuurd.
Uw profiel is een optionele beschrijving van uzelf waarmee u zich naar de andere leden kunt presenteren.
Your current Profile URL is: http://gia.nl/index.php/cb-profile
 
Verplicht veld | Dit veld is zichtbaar in uw profiel | Veld niet zichtbaar op profiel | Informatie: Beweeg uw muis over het icoon
Copyright © 2008 Genootschap van Informatie Architecten.